Imagery is my life and life is beautiful

delweddiad yw fy mywyd a mae bywyd yn brydferth